Godsdienstig vormingsonderwijs Basisschool ‘De Wiekslag’

Godsdienstig Vormingsonderwijs                                                                                           

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Ineke Somsen, getrouwd met Erik, we hebben 3 volwassen kinderen en 2 kleinzonen, waar ik ook oppasoma voor ben. Ik woon in Maarsbergen . Ik ben al  meer dan 25  jaar met veel plezier vakleerkracht Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) op verschillende basisscholen. Daarvoor was ik groepsleerkracht op een basisschool in Ermelo.

 

Waarom bent u  godsdienstjuf? vraagt een leerling. Omdat ik het heel fijn vind om verhalen te vertellen. Ik werk graag met kinderen en wil in mijn lessen op een creatieve manier bijdragen aan hun ontwikkeling. Geloofsverhalen uit de Bijbel wil ik graag delen met anderen. Maar ik gebruik ook verhalen uit andere godsdiensten en tradities. Zeker met kinderen. Het geeft zoveel meer en betekenis aan je leven.

Een kind moet al zoveel presteren(rekenen, taal, etc) De lessen vormen een moment voor uw kind om even op verhaal te komen: ze zijn niet prestatiegericht maar vormend bedoeld. Er is veel ruimte voor onderlinge gesprekken en uitwisseling van persoonlijke ervaringen.

In onze wereld vol geweld, pesten, presteren, egoïsme, respectloosheid en agressie moet het kind zijn weg vinden. Wat is het fijn om iets extra’s  te kunnen bieden. Verhalen doorgeven waar we de ander recht mee kunnen doen; je wordt gezien. Tegenover alle ellende in de wereld kun je iets moois zetten.

 

Waar is  godsdienstles goed voor?

Religie en levensbeschouwing zijn overal in onze maatschappij aanwezig. Kinderen moeten leren dat er verschillende geloven en opvattingen zijn. Dat iemand die anders gelooft dan jezelf,  geen bedreigde diersoort is, maar een mens als jij en ik. Het is belangrijk dat kinderen hun eigen standpunten ontwikkelen. Daarom is het nodig dat ze wel inzicht opdoen en uitgedaagd worden om een eigen levensbeschouwelijke identiteit op te bouwen.

Hopelijk kunnen we dan vooroordelen voorkomen in onze multi(culturele)religieuze samenleving.

Het doel van mijn lessen GVO is om de kinderen begrip voor elkaars geloof en opvattingen bij te brengen. En tevens dat ze hun eigen standpunten ontwikkelen om hun eigen weg in het leven te vinden.

Een collega groepsleerkracht vraagt: Hoe doe je dat?

Ik maak gebruik van allerlei  didactische middelen. Leren is gezamenlijk leren.  Aansluiten bij wat de vaste leerkrachten behandelen in hun lessen.  Creatief naar oplossingen zoeken. Het kind staat centraal en niet de docent of de stof.

Over GVO

De stichting PCGVO is vanaf 2009 werkgever van de docenten GVO die op openbare basisscholen les geven. Ze worden gefinancierd door het Ministerie van OCW.

De kerken zijn de zendende organisatie en vormen de bakermat van dit onderwijs.

Protestants Christelijk Vormingsonderwijs(PC GVO)richt zich op onderwijs op de openbare basisschool. Het draait hierbij in de eerste plaats  om vorming van het kind.

PC GVO richt zich op humaniteit, op menswording en een scholing in democratische gezindheid. Ik doe mijn werk op de scholen vooral vanuit de Christelijke traditie.

Ik maak in mijn lessen gebruik van de volgende methoden:

Het verhaal centraal, Wereld wijdgeloven(uitgeverij Kwintessens) Ikos-onderwijsblad, Kleur (Levensbeschouwing vanuit sociaal-emotionele thema’s en verder kan ik ook putten uit    de vele sites op internet.)

Ik volg veel studiebijeenkomsten, intervisies en bijscholingsprogramma’s om mij steeds te blijven ontwikkelen in dit vakgebied.

Kerndoelen van GVO:

  1. Verhalen ( o.a. dat leerlingen  verhalen waarderen uit godsdienstige tradities, feestdagen en gedenkdagen verbinden met godsdienstige en culturele tradities)
  2. Betekenis geven( o.a. reflecteren op het eigen levensverhaal en dat van anderen. Ontdekken van symbolische dimensie van Bijbelverhalen en andere verhalen)
  3. Vieren en Ontmoeten Leerlingen waarderen momenten van samen delen en samen beleven als bijbehorend bij het leven
  4. Reageren Vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde waarderen leerlingen de ander en kunnen zij dit in hun handelen laten zien.

Meer informatie over GVO kunt u vinden op: www.pcgvo.nl