Kerkgemeenschap

 

Kerkdiensten

Zondag 25 september, 10.00 uur, Rijswijk: 2e van de herfst, ds. G. van der Velde

Diaconale collecte: St. Why Not

Zondag 25 september, 19.00 uur, Maurik: Vesper voor vrede

Zondag 2 oktober, 10.00 uur, Ravenswaaij: 3e van de herfst, ds. S. Visser

Diaconale collecte: Actie Schoenendoos

        

Berichten Rijswijk

Bij de diensten Zondag a.s. is er sinds een aantal weken weer een dienst in Rijswijk. Er is vanaf dit jaar ongeveer één maal per maand een dienst met altijd koffie drinken na. Bij het koffiedrinken (vanaf 11.00 uur) kan iedereen binnenlopen. We vinden het als kerkenraad fijn om  elkaar te ontmoeten tijdens, maar ook na de dienst. Omdat ik deze maand 30 jaar predikant ben, trakteer ik deze zondag op iets lekkers bij de koffie.

 

Wel en wee Op 30 september hoopt dhr. Bruinisse zijn 83e verjaardag te vieren. Van harte geluk gewenst. Verder leven we mee met hen die opgenomen zijn in het ziekenhuis of voor langere tijd in een instelling verblijven en hopen voor hen op een goed herstel.  

 

Vesper voor de vrede

Op zondag 25 september is er in de Sint Maartenskerk te Maurik een korte viering waarin het verlangen naar vrede centraal staat. Elk jaar organiseert Pax in samenwerking met een groot aantal kerken de Vredesweek. Op allerlei plekken in de wereld is sprake van geweld, buitenlandse agressie of burgeroorlog. Maar er zijn ook hoopvolle initiatieven waarbij burgers de dialoog zoeken of leiders een wapenstilstand ondertekenen. Vredesorganisatie Pax is betrokken bij allerlei initiatieven en zij wordt daarbij ondersteund door kerken en kerkleden. De viering in Maurik wordt georganiseerd door kerken uit Rijswijk, Ommeren, Eck en Wiel, Maurik en Ingen. Aan de viering werken mee: ds. Jacques Schenderling, vrijwilligers uit verschillende kerken, een zanggroep en organist Ton Sauer. De vesper in Maurik begint om 19.00 uur en de toegang is vrij. Aan het eind van de viering is er een collecte voor Pax.

 

Kerkenraad Dinsdag 27 september met dhr. R. van den Broek, projectleider fusietraject.

 

Broodmaaltijd Door Corona is de jaarlijkse busreis van de senioren Rijswijk de afgelopen jaren vervallen. We hebben daarom besloten om voor de (oud) inwoners (70 jaar en ouder) van Rijswijk, kosteloos een lunch te organiseren, op vrijdag 14 oktober in het Baron van Brakell museum in Ommeren.
U wordt om 11 uur bij het museum verwacht. Kunt u niet op eigen gelegenheid daar komen, dan wordt ervoor vervoer gezorgd.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich voor 7 oktober aanmelden bij:
Adri van Vliet, T: 0345558560
Henny Ahlers, T: 0345558999
                        E: ahlers3@online.nl
Onder het genot van een broodmaaltijd kunnen we gezellig bijkletsen en tevens het museum bekijken.

Verantwoording Onder dank ontvangen via Corrie Verweij tweemaal E 5 en eenmaal E 20.

 

Tenslotte Op Monumentendag nodigen we elk jaar de nieuwe inwoners uit. Ook dit jaar had die actie weer succes. In de ochtend en de middag hebben we met nieuwe inwoners kennis gemaakt. De kinderen hebben in de ochtend ook nog een monument uit het dorp ‘gescheurd’ (de molen, de kerk en het kasteel dat hier ooit stond). Het resultaat kunt u zondag a.s. bewonderen.

 

Met hartelijke groet,

 

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

 

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin

 

En de poster van Linda van den Berg, grafisch ontwerper te Rijswijk Gld. uit 2019