Kerkgemeenschap

 

Kerkdiensten plaatselijk en via Kerkdienstgemist.nl  Sinds 25 september zijn de maatregelen aangepast. De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar gepast afstand houden is nog steeds het advies. In elke kerk in de streek is ruimte gereserveerd voor wie de 1,5 m graag wil handhaven. Handen schudden wordt afgeraden en de overige basisregels blijven van kracht. Zie Rijksoverheid.nl/coronavirus. Zie tussenlekenlinge.nl/ kerdienstgemist.nl voor diensten via internet.

Kerkdiensten

Zondag 10 oktober, Rijswijk,  10.00 uur: dr. N. Brunsven, 4e van de herfst

Diaconale collecte: Stichting Sponsorkind (Gambia)

Zondag 17 oktober,  Zoelen, 10.00 uur: pastor J. de Koster, 5e van de herfst, streekdienst

Diaconale collecte: Kerkinactie (Kameroen)

 

Berichten Rijswijk

Bij de diensten Zondag a.s. gaat Niek Brunsven hier na lange tijd weer voor. De zondag daarna is er streekdienst in Zoelen waarin Jack de Koster voorgaat.

 

We leven mee We denken aan alle ernstig zieken in het dorp. We denken ook aan hen die de laatste tijd opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Bij de dienst rond de doop schoot me steeds weer het gezang te binnen:

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin. (Lied 513)

 

Gemeenteavond Op dinsdag 26 oktober is er een gemeenteavond in de Hoekenburg. Aanvang 20.00 uur. We willen als kerkenraad graag met gemeenteleden en belangstellenden overleggen over de plannen voor de toekomst. Er komt nog een schriftelijke uitnodiging. Zet u de datum alvast in de agenda.

 

Verantwoording Onder dank ontvangen via de predikant E 50.

 

Coronahulp Rijswijk  U kunt Coronahulp Rijswijk vinden via Facebook, maar u kunt ook mailen of bellen voor praktische hulp. Stellam2559@gmail.com of 558467.

 

Ten slotte  De doop laat me, ook na de doopdienst, niet los. De drie dopelingen gaven alle aanwezigen de kans om stil te staan bij dit rijke teken. Het koor zette met het openingslied de toon voor de dienst, maar ook voor elke nieuwe dag: ‘…want tegen alles in blijf Jij mij boeien.’

 

Met hartelijke groet,

 

Gea van der Velde

T 0345-558620/ E geavandervelde@xs4all.nl

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin

 

En de poster van Linda van den Berg, grafisch ontwerper te Rijswijk Gld. uit 2019