Kerkgemeenschap

Kerkdiensten

Zondag 7 mei, 10.00 uur, Ravenswaaij: 5e van Pasen, ds. G. van der Velde

Diaconale collecte: KIA (noodhulp Oekraïne)

Zondag 14 mei, 10.00 uur, Rijswijk: 6e van Pasen, ds. M. de Mik

Diaconale collecte: Daan Theeuwes revalidatiecentrum

Donderdag 18 mei, 10 uur, Zoelmond: Hemelvaart, ds. E. Leune

 

Gezamenlijke berichten Op donderdag 4 mei is er de herdenkingsbijeenkomst in de Sint-Maartenskerk in Maurik. “Kunst en Vriendschap’ speelt van 19.00 tot 19.25 uur. Om 19.30 uur begint de herdenking. De nieuwe burgemeester de heer H. M. Ostendorp zal een toespraak houden.

 

Berichten Rijswijk

Kerkdiensten Zondag a.s. is er dienst in Ravenswaaij. De lezing is uit Johannes 14,1-14. Het gaat over de grootheid van de Vader die zichtbaar wordt door de Zoon, maar ook en zelfs nog meer door wie op Jezus vertrouwt. Het gaat er namelijk om dat het leven op aarde tot bloei komt. Door alle tijden en alle moeiten heen. Op  zondag 14 mei is er dienst in Rijswijk, met koffie na.  

 

Wij gedenken Op 8 april is Bernarda van Veldhuizen-van den Oever plotseling overleden. Ze is 67 jaar geworden. Ze is geboren en getogen in Rijswijk. Met Henk en de twee kinderen woonde ze vele jaren in de Kerkstraat. Ze droeg de zorg voor haar gezin, maar ook enkele jaren voor haar moeder, die een tijd naast haar heeft gewoond. Ze genoot intens van de drie kleinkinderen. Haar gezondheid liet de laatste tijd zeer te wensen over, maar sneller dan verwacht overleed ze. Opvallend was haar oprechtheid. Naar haar wens heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden en de familie ziet daar dankbaar op terug. We wensen Henk, Henriëtte en Kees, hun partners en de kleinkinderen veel kracht toe bij dit plotselinge verlies. 

 

Tenslotte Voor het eerst heb ik gewandeld in de Regulieren. Dat is een gebied vlak bij Culemborg en Beusichem. Het gebied was ooit in bezit van het Regulierenklooster in Zaltbommel. Het is altijd een slecht ontwaterd en ontsloten gebied geweest. Met de ruilverkaveling is dit gebied als natuurgebied in stand gehouden, met als gevolg dat het er zeer bloemrijk is en dat er o.a. oranjetips rond vliegen.  Dat is een vlinder met een fel oranje hoekje op de vleugel. Toevallig zagen we die, vlak voor Koningsdag. De Regulieren zijn vlakbij. Je waant je even in een andere tijd en komt opgewekt weer thuis.

 

Met hartelijke groet,

 

Gea van der Velde

 

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin

 

En de poster van Linda van den Berg, grafisch ontwerper te Rijswijk Gld. uit 2019