Kerkgemeenschap

St Martinus

Kerkdiensten

(zie beneden voor ‘vervolg’)

Zondag 19 november, Beusichem, 10.00 uur: ds. L.J. van Lingen

Zondag 26 november, Rijswijk, 10.00 uur: Laatste zondag kerkjaar, ds. G. van der Velde, m.m.v. Vrouwenkoor ‘Davina’

Diaconale collecte: Palliatieve zorg Tiel

Zondag 26 november, Ravenswaaij, 10.00 uur: Laatste zondag kerkjaar, pastor J. de Koster

Diaconale collecte: Palliatieve zorg Tiel

Zondag 3 december, Zoelmond, 10.00 uur: ds. Boon

Berichten Rijswijk

Bij de diensten Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkjaar. Het Vrouwenkoor ‘Davina’, o.l.v. Gerard Legeland, zal meewerken aan de dienst. Zoals elk jaar zal het ‘Beati voi poveri’ (‘Gelukkig zijn jullie, armen’, 734) klinken tijdens de evangelielezing. In de dienst zullen we de namen noemen van hen die ons in Rijswijk ontvallen of hier begraven/bijgezet zijn. Er is ook gelegenheid een kaars aan te steken voor hen die ons in onze familie of vriendenkring ontvallen zijn. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

We gedenken Op 21 oktober is overleden mevr. Gerrie Gijsbertha (Ger) van der Linden-van Dam. Ze is 87 jaar geworden. Na haar huwelijk is ze in Rijswijk komen wonen en heeft ze meegewerkt in het fruitbedrijf van haar man. Na het overlijden van haar man is ze verhuisd naar Maurik. Ze kon daarbij terugvallen op de steun van haar kinderen, hun partners en haar grote vriendenkring. Ze heeft ook intens genoten van haar drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Opvallend was haar wilskracht. Haar gezondheid nam beetje bij beetje af, maar ze probeerde zoveel mogelijk deel te namen aan alle activiteiten in de familie of vriendenkring. Op de kaart staan twee spechten die naar elkaar kijken en de één vliegt naar de ander. Het is een mooi beeld van de bijzondere band tussen haar en haar man. We wensen de familie veel kracht toe bij het verlies van hun ‘lieve moeder, trotse oma en grootoma’.

We leven mee Mevr. A. van Vliet is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze is gelukkig weer thuis. We hopen van harte op een goed herstel. We denken ook aan de langdurig zieken en hun naasten en bidden voor hen om kracht. 

Verantwoording Onder dank ontvangen via de predikant E 10.

Tenslotte Tijdens de Sint-Maartenlezing in het Catharijneconvent te Utrecht was het onderwerp ‘De kleding van Sint-Maarten en de koukleum’. Ton Meijers uit Tilburg vertelde over de afbeeldingen van Sint-Maarten door de tijd heen. Vaak wordt hij goedgekleed en hoog op een paard afgebeeld. In werkelijkheid gaf Sint-Maarten de helft van zijn mantel, terwijl hij oog in oog met de arme stond en zelf ook armoedig gekleed was. Een bijzonder gegeven. Sint-Maarten rekende vanaf jonge leeftijd zichzelf onder de armen. Tot mijn grote verrassing kwam de bronzen afbeelding van Theo van de Vathorst boven de deuren van de Dom eruit als één die het beste bij Sint-Maarten paste. Het reliëf van deze afbeelding in onze kerk wint hierdoor aan zeggingskracht.  

Met hartelijke groet,

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

Kerkdiensten (vervolg)

Zondag 3 december, Zoelmond, 10.00 uur: drs. H.J. Boon, 1e van Advent

Zondag 10 december, Rijswijk, 10.00 uur: ds. G. van der Velde, 2e van Advent

Diaconale collecte: Kinderen in de knel (Myanmar)

Zaterdag 16 december, Rijswijk, 19.00 uur: Adventsviering met Kinderkoor De Gloriazangertjes en Tienerkoor Joy uit Langbroek

Zondag 17 december, Ravenswaaij: pastor J. de Koster, 3e van Advent

Berichten Rijswijk

Bij de diensten Op zondag 10 december lezen we over Johannes, de wegbereider van de Messias. Johannes is een fascinerende figuur. Hij verwoordt de verwachting van de profeten, maar zoekt ook naar woorden voor een ongehoorde komst: ‘..in uw midden is iemand die u niet kent…’ (Johannes 1 vers 26)

Adventsviering Op 16 december is er een Adventsviering waar iedereen welkom is. Janneke van Maanen komt met haar Kinderkoor De Gloriazangertjes en Tienerkoor Joy een concert geven in onze kerk. Een gitarist en twee pianisten zullen de koren begeleiden. Er is ook samenzang, een kerstverhaal en een Kerstquiz! Het Kinder- en Tienerkoor geven elk jaar een Adventsconcert in Langbroek. Dit jaar komen ze graag een keer de rivier over voor een extra concert.

We leven mee We denken aan hen die belastende therapieën ondergaan en aan hen die kampen met ernstige geestelijke problemen.  

Verantwoording Onder dank ontvangen via Corrie Verweij E 10.

Tenslotte Een tijdje geleden zei iemand: ‘Ik kan tenminste mijn verhaal kwijt.’  Haar situatie was amper verbeterd, maar een luisterend oor was voor haar een lichtpuntje. Het lijkt soms zo weinig. Alleen luisteren naar iemand, maar juist dat maakt verschil.

Met hartelijke groet,

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

Uit het kerkblad van september:

Door mijn keukenraam zag ik een groepje mannen bezig met een flinke opknapbeurt van het terrein voor de kerk. Er reed een kleine trekker met daarachter een werktuig, maar ik zag niet precies welk. Toen die trekker vlak voor mijn keukenraam stond, zag ik pas de kleine rode grijper. Pluk van de Petteflet, dacht ik meteen. En ja hoor, het grijpertje was nuttig, maar ook een soort speelgoed voor grote mensen, vertelde Bouke, de trotse eigenaar. Alleen de pet van Pluk ontbreekt.

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin

En de poster van Linda van den Berg, grafisch ontwerper te Rijswijk Gld. uit 2019