Kerkgemeenschap

St Martinus

Berichten Martinuskerk

Voor alle data 2024: zie onder Agenda.

Zondag 19 mei, 10.00 uur: Pinksteren, ds. G. van der Velde, m.m.v. leden Vrouwenkoor ‘Davina’

Diaconale collecte: KIA binnenlands diaconaat (Kerk zijn met en voor elkaar)

Bij de diensten Op Pinksterzondag 19 mei werken enkele leden van het Vrouwenkoor ‘Davina’ mee aan de dienst. Ze zullen ondersteunen bij de liederen en bij de acclamaties, zoals bijvoorbeeld het kyrie.  Reitze Smits zal hen op het orgel begeleiden. We zullen, als onderdeel van de dienst,  weer beginnen met luisteren naar orgelspel. Het muziekstuk van de organist staat nu elke zondag ook afgedrukt op de orde van dienst. Zang en orgelspel horen bij een dienst. Ze maken er een wezenlijk onderdeel van uit. Zingt u mee? Er is koffie na de dienst. Bij mooi weer buiten voor de kerk.

We gedenken Op 10 april is Coby Onink overleden. Ze is 58 jaar oud geworden. Coby is geboren en getogen in Wijk bij Duurstede. Door haar huwelijk met Cornelis Onink kwam ze in Rijswijk te wonen. Al jaren kampte ze met ernstige longproblemen, maar haar wil om te leven was ijzersterk. Het afscheid kwam onverwacht, maar omringd en gesterkt door haar geliefden heeft ze het leven los kunnen laten. Op de kaart staat: ‘Het verhaal van je leven, en alles wat je ons heb gegeven… Het zit in ons hart.’ We wensen Cornelis, de kinderen, partners en kleinkinderen veel kracht in deze tijd van herinnering en gemis.

Op 23 april is overleden Albert van Dijk. Hij is 66 jaar geworden. Albert werkte mee bij de kerkhofploeg. Hij ging voor een ingrijpende operatie naar het ziekenhuis, maar de verwachting was dat hij daarna weer aan van alles mee zou kunnen doen. Helaas ontstond er na de operatie een ernstige complicatie. Hij kwam er niet meer bovenop. Op de kaart staat een foto van hem tussen het groen en een foto vrolijk zwaaiend op een trekker. Het was zijn lust en zijn leven om in het groen te werken, professioneel en thuis. We wensen Marijke,  Gerbert en Colinde en de kleine Raff veel kracht toe in deze verdrietige tijd.

Jarige Op 24 mei hoopt dhr. Nieuwenhof 80 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd.

Roosevelthuis Van 12 – 19 oktober is er  de jaarlijkse vakantieweek in zorghotel Hydepark in Doorn. De diaconale werkgroep Vakantieweek West Betuwe organiseert deze vakantieweek voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan of die vanwege gebrek aan sociale contacten er niet op uit kunnen trekken. U kunt zich opgeven bij leden van de kerkenraad of direct bij de commissie 06-23830784 (Gerda van Teeffelen).

Verantwoording Onder dank ontvangen via de predikant E 20.

Tenslotte Er staat sinds een week een hoogwerker bij de kerk. Het resultaat van de schoonmaak van de buitenmuren is verbluffend. Er wordt na de schoonmaakbeurt geëxperimenteerd met verf om de groene aanslag in de toekomst te voorkomen.

Met hartelijke groet,

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

PM

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei Op zaterdag 4 mei is de jaarlijkse herdenking in de kerk van de Protestantse gemeente te Maurik. Vanaf 19.00 uur is het herdenkingsconcert van “Kunst en Vriendschap’. Om 19.30 uur begint de herdenkingsbijeenkomst. Zie voor nadere informatie elders in het kerkblad.

Schepping van de wetenschap In museum het Catharijneconvent te Utrecht is tot 2 juni de tentoonstelling te zien ‘De schepping van de wetenschap’. Er zijn ook interessante lezingen en ik heb er een paar bezocht. Opvallend in de ontwikkeling van de wetenschap is het feit dat de kerk vooral een stimulerende rol heeft gespeeld. Ook een beperkende, zoals rond Galilei, maar in grote lijnen was men in kerkelijke kring, in de kloosters met name, vooral nieuwsgierig en onderzoekend. Iedereen mocht ook meedenken, waaronder met name de geleerden uit de Arabische wereld. Het tweede dat me in de lezingen opviel was dat de wetenschappelijke ontwikkeling zich vooral afspeelde op natuurwetenschappelijk terrein. Alsof het in het leven alleen maar draait om wat we kunnen meten en met de ogen kunnen zien. De wetenschappelijke ontwikkeling, vanaf de vroege middeleeuwen, heeft ons veel gebracht. De tentoonstelling is er het bewijs van. Die is een lust voor het oog. Alleen, je blijft je verwonderen, want uiteindelijk is het leven niet te vatten in alleen getallen of beschrijvingen.

Hoe dan ook, ik kan de tentoonstelling van harte aanraden. Neem vooral ook de tijd voor de inleidende films. 

Uit het kerkblad van september 2023:

Door mijn keukenraam zag ik een groepje mannen bezig met een flinke opknapbeurt van het terrein voor de kerk. Er reed een kleine trekker met daarachter een werktuig, maar ik zag niet precies welk. Toen die trekker vlak voor mijn keukenraam stond, zag ik pas de kleine rode grijper. Pluk van de Petteflet, dacht ik meteen. En ja hoor, het grijpertje was nuttig, maar ook een soort speelgoed voor grote mensen, vertelde Bouke, de trotse eigenaar. Alleen de pet van Pluk ontbreekt.

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin