Kerkgemeenschap

St Martinus

Berichten Martinuskerk

Voor alle data 2024: zie onder Agenda.

Kopij DKR 11

(Zie hieronder voor nr. 12 en 13)

Kerkdienst : Zondag 16 juni, 10.00 uur: dr. N. Brunsveld

Diaconale collecte: Daan Theeuwis Revalidatiecentrum

Bij de kerkdienst Zondag 16 juni is Niek Brunsveld de gastvoorganger. Hij is een goede bekende en elk jaar weer bereid om voor te gaan. De kerkenraad komt tegen 10.00 uur binnen en dan beginnen we de dienst met luisteren naar orgelspel. Muziek hoort bij de kern van het geloofsleven. Het is het beste geschenk van God, las ik ergens. Totdat het orgel speelt kunt u met elkaar een praatje maken, want het elkaar ontmoeten hoort er ook echt bij. Na de dienst kan dat nog een keer bij een kopje koffie.

We leven mee Op het schoolplein schoot ik een paar kinderen aan. Ze hadden die nacht niet geslapen, zeiden ze. De berichten over mogelijke sluiting van de school hebben grote impact. We leven mee met de kinderen, de ouders en allen die bij school en dorp betrokken zijn en hopen dat er nog een oplossing wordt gevonden.

Jarige Op 13 juni hoopt dhr. Van Heteren (Lekbandijk) zijn 81e verjaardag te vieren. Van harte geluk gewenst.

Expositie ‘Residu’ In hetweekend van 9 juni is in de Martinuskerk te Rijswijk nog het werk te bewonderen van beeldend kunstenaar Eugène Jongerius. Op zaterdag- en zondagmiddag is de kerk van 13.00 uur tot 17.00 uur open. Zie voor info de website onder Martinusproducties.

Gelderse Kerken 50 jaar – Jubileumconcert In het kader van het 50 jarig bestaan van de Gelderse Kerken worden er in verschillende kerken in Gelderland orgelconcerten gegeven. Op zondagmiddag 23 juni vindt hier een concert plaats met onze organist Reitze Smits en violiste Mariette Holtrop. Het concert begint om 15.00 uur. Reitze en Mariette spelen muziek van o.m. Telemann, Franck en Mendelssohn.

Reitze heeft voor de Gelderse Kerken onderstaand bericht geschreven: Het gaaf bewaard gebleven orgel van Johann Frederik Witte uit 1875 in de kerk van Rijswijk (Gld.) is niet groot, maar heeft een volle klank die prachtig tot zijn recht komt in de fraaie akoestiek. De organist speelt boven, verborgen op het orgel dat aan de torenwand hangt. Omdat het krap is bij de klavieren, staat de violiste beneden, zodat er ook iets te zien is. U hoort een afwisselend programma met muziek uit de Barok en de Romantiek, die zo is gekozen dat de musici ondanks de afstand goed kunnen samenspelen. De luisteraars zitten dus midden in de muziek, tussen de musici.

Voor meer informatie over de musici zie internet of de website van de Gelderse Kerken.

Tenslotte Van 8 juni tot en met 29 juni zijn wij op vakantie. We steken weer de Alpen over naar Italië. De kerkenraad weet wie mij in deze weken vervangt. Ik wens iedereen, uit of thuis, alvast een mooie zomertijd toe.

Met hartelijke groet,

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

Kopij DKR 12

Kerkdiensten Zie de berichten elders in het kerkblad.

We leven mee Drie inwoners uit Rijswijk hebben dit jaar meegedaan aan Alpe d’HuZes. Twee op de fiets en één te voet. Het bepaalde me weer bij mensen in ons dorp, maar ook elders, waaronder kinderen, die het lange gevecht aan moeten gaan tegen kanker. Het bepaalde me ook bij de ouders, grootouders, echtgenoten, andere familieleden, vrienden of buren die met hen meeleven. De last van deze ziekte is immens. De troost is dat je, gesteund door anderen, die last niet alleen hoeft te dragen. We kunnen er zijn voor elkaar en dat is een groot goed.

Jarige Op 23 juni hoopt dhr. De Bruin 82 jaar te worden en op 26 juni mevr. Van Heteren-van Namen 75 jaar. Beide jarigen van harte geluk gewenst.

Gelderse Kerken 50 jaar – Jubileumconcert In het kader van het 50 jarig bestaan van de Gelderse Kerken worden er in verschillende kerken in Gelderland orgelconcerten gegeven. Op zondagmiddag 23 juni vindt hier een concert plaats met organist Reitze Smits en violist Mariette Holtrop. Het concert begint om 15.00 uur. Reitze en Mariette spelen muziek van o.m. Telemann, Franck en Mendelssohn.

Reitze is sinds een paar jaar onze vaste organist. Hij ziet ook toe op het onderhoud van het orgel. Hij is gefascineerd door de muziek van Bach. Zijn spel is te zien en te beluisteren op allofbach.com. Daarnaast maakte hij ook diverse cd-opnames van andere componisten. Hij componeert ook zelf en twee van zijn werken staan op het programma van deze zondag. Reitze is docent geweest aan het conservatorium te Utrecht en Leuven.

Mariette Holtrop is de echtgenote van Reitze.Ze speelde in vele barokorkesten in binnen- en buitenland met dirigenten als P. Herreweghe, G. Leonhardt, R. Jacobs, W. Christie en vele anderen. Als solist en (gast-) concertmeester heeft zij met diverse ensembles en orkesten opgetreden in Europa, Israël en New-York.  

Reitze woont in Wijk bij Duurstede en via via hebben wij hem leren kennen. Hij kende alle orgels in de Betuwe en wilde graag op één ervan komen spelen. Het Johan Frederik Witte orgel in de kerk, uit 1875, heeft een volle klank die goed tot zijn recht komt in de akoestiek van de kerk, aldus Reitze. Mariette staat tijdens het concert voorin de kerk, zodat er ook iets te zien is. De luisteraars zitten bij dit samenspel van orgel en viool dus midden in de muziek, tussen de musici.

De werken van Eugene Jongerius zijn deze zondag ook nog in het koor te bewonderen. Zie voor zijn tentoonstelling ‘Residu’ de website onder de knop Martinusproducties.

Tenslotte Voorafgaand aan het concert en de opening van de tentoonstelling ‘Residu’ raakte ik aan de praat met Eugene Jongerius. Hij vertelde hoe hij te werk was gegaan bij zijn laatste project, de serie aquarellen ‘On second thought’. Hij maakte min om meer spontaan een begin, maar daar bleef het niet bij. Tijdens het verder werken kwam hij op nieuwe ideeën tot op het moment dat hij vond dat het werk af was. Net een preek, bedacht ik me toen. Beeldende kunst en schrijven hebben raakvlakken. Het is allebei een creatief proces. Je begint ergens, maar tijdens het verder werken gebeurt er ook nog van alles. Het liveconcert later op die middag, met jazz musici van dichtbij (Rijswijk) en ver (Amsterdam en Groet), onderstreepten nog een keer dat wonderlijke proces. De naam voor de expositie ging me gaandeweg ook dagen. Uit iets dat bijna niets is (residu) iets maken. Hoe inspirerend is dat motto?

Met hartelijke groet,

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

martinuskerk-rijswijk.nl

Graag nog een keer bij wat is er te doen?

Rijswijk Gld. Zondag 23 juni, Jubileumconcert Gelderse Kerken, orgel en viool. Aanvang 15.00 uur.

Kopij DKR 13

Kerkdiensten Zie de berichten elders in het kerkblad.

Kyriegebed voor elke zondag Met Pinksteren hebben we een gebed gebeden dat geschikt is voor elke nieuwe scheppingsweek, want de Geest van Pinksteren is toch in eerste instantie de Geest van de herschepping, de Geest die elke dag ook opnieuw schept. Geïnspireerd door het oude pinksterlied ‘Veni Creator Spritius’ deel ik dit gebed aan het begin van elke nieuwe scheppingsweek van zeven dagen.

Trooster van de armen

KOM EN SCHENK UW GAVEN

Zachtheid voor de zieken

KOM MET UW VERKWIKKING

Vredevorst van alle volken

KOM EN STIL DE STRIJD

Licht voor wie in duister tasten

NEEM DE HARTEN VOOR U IN

Vuur dat nooit dooft

SPOOR ONS AAN

Adem van het leven

VERVUL ONS BESTAAN

Bron van alle goed

GEEF ONS VREUGDE

AMEN, HALLELUJA

Vrijwilligersmiddag/avond We willen als kerkenraad graag de traditie weer oppakken van een middag of avond voor alle vrijwilligers. We denken aan een middag op de Zandberg, bij de Fruitproeverij van Laurens en Pauline Smits. Tijdens de open dag van begin juni hebben we (opnieuw) kennis gemaakt. Pauline liet me de grote serre zien die is aangebouwd. Er is een interessante rondleiding mogelijk op het uitgestrekte terrein, maar ook een kleine workshop. Voor eten en drinken zijn we daar ook op het goede adres. U hoort nog de precieze datum. Dat zal zijn rond of in het laatste weekend van september. We zijn heel blij met alle trouwe vrijwilligers, maar ook met de nieuwe, bijvoorbeeld bij de kerkhofploeg en bij Martinusproducties. De Fruitproeverij hoort bij de landelijke organisatie ‘Velt’. Dat is een organisatie die zich richt op tuinieren met oog voor de  soortenrijkdom van planten en insecten.   

Jarige Op 2 juli hoopt mevrouw Mol-van Sandijk 80 jaar te worden. Van harte geluk gewenst.

Tenslotte De kerk staat er weer stralend wit bij. Een lust voor het oog en iedereen geniet ervan, ook de vele wandelaars door het dorp. Steunt u als inwoner de Gelderse Kerken in dit jubileumjaar? Zie de website Geldersekerken.nl om donateur te worden. Voor E 35  krijgt u het interessante en kleurrijke blad ‘Vensters’ vier keer per jaar cadeau.

Met een hartelijke groet,

Gea van der Velde

Artikel voorpagina De Kerk Roept, Juni 2024

Schoonheid

Psalm 84 begint in de berijmde versie met de woorden: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.’ De schoonheid van de tempel wordt in deze psalm geroemd, maar ook de schoonheid van de zang. Psalm 84 is een psalm van de Korachieten en dat zijn de zangers in de tempel waarover gezegd wordt: ‘Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.’ (slot couplet 2). De ervaring van schoonheid, van de tempel, maar ook van de tempelzang, wordt in deze psalm verwoord. De psalm is zelf ook een kunstwerk. Een parel van Hebreeuwse poëzie, zoals alle psalmen dat zijn.

Schoonheid is een belangrijk kenmerk van de psalmen en van de Bijbel in zijn geheel. De Bijbel is niet alleen een bron van informatie of een richtlijn voor de moraal, maar ook en misschien wel vooral een literair werk of, nog beter, een verzameling van literaire werken. Een kunstwerk. En dat is een werk waarbij je bepaalde voelsprieten nodig hebt voor dat wat we niet in de greep hebben, maar dat ons gegeven wordt. Zoals een idee voor een gebouw, een muziekstuk of een tekening ons gegeven wordt.

Schoonheid is allereerst een gave, ze wordt ons geschonken, maar schoonheid heeft ook zeggingskracht. Een mooi voorbeeld is de profeet Jeremia. Hij is bekend om zijn klaagzangen, maar hij verwoordt zijn verdriet in een gedicht en geeft daarmee een belangrijke boodschap af. Schoonheid, al is het een glimp, is niet te overwinnen en blijft mensen verwonderen en inspireren.  Volgens Augustinus is schoonheid een andere naam voor God en dus bepaald geen bijzaak.

ds. Gea van der Velde

Henri Matisse, Vaas met klimop, ca. 1915

Uit het kerkblad van september 2023:

Door mijn keukenraam zag ik een groepje mannen bezig met een flinke opknapbeurt van het terrein voor de kerk. Er reed een kleine trekker met daarachter een werktuig, maar ik zag niet precies welk. Toen die trekker vlak voor mijn keukenraam stond, zag ik pas de kleine rode grijper. Pluk van de Petteflet, dacht ik meteen. En ja hoor, het grijpertje was nuttig, maar ook een soort speelgoed voor grote mensen, vertelde Bouke, de trotse eigenaar. Alleen de pet van Pluk ontbreekt.

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin