Kerkgemeenschap

 

Kerkdiensten plaatselijk en via internet  De 1,5 m blijft verplicht en het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen.  Geen handen schudden en de overige basisregels blijven uiteraard van kracht. Zie Rijksoverheid.nl/coronavirus. De berichten over de diensten in de avond zijn onder voorbehoud. Zie tussenlekenlinge.nl voor diensten via internet en voor de laatste informatie.

 

Kerkdiensten

Zondag 13 februari, 10.00 uur, Rijswijk: 6e na Epifanie, ds. G. van der Velde, bevestiging ambtsdragers

Diaconale collecte: KIA Nepal

Zondag 20 februari, 10.00 uur, Buren:  7e na Epifanie, ds. G. van der Velde, streekdienst

Diaconale collecte: School Zambia

 

Berichten Rijswijk

Bij de diensten  Zondag a.s. hopen we Andrea Begthel en Gerrald de Jong te bevestigen in het ambt. Dit is de eerste dienst in Rijswijk na de Lock down. Ik zie er naar uit. De lezing is volgens het leesrooster uit Joh. 11, 17-27,  waar Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven.’ Hoopgevende woorden toen, maar ook nu. Het menselijke leven, hoe gebroken ook, is niet zinloos, maar vindt zijn vervulling. De zondag erna is er de maandelijkse streekdienst. Dit keer in Buren. We vervolgen die zondag de lezing uit Joh. 11,  met de opwekking van Lazarus.

Voor de diensten in Rijswijk hoeft u zich niet aan te melden. Voor de streekdienst, zie de informatie bij Buren. Het dragen van een mondkapje wordt aanbevolen. De bekende maatregelen blijven van kracht. Zie de website tussenlekenlinge.nl voor de laatste informatie en voor de diensten via internet.

 

We leven mee We denken aan alle ernstig zieken in het dorp en aan hen die rouwen om dierbaren. We bidden voor hen om kracht en troost.

 

Coronahulp Rijswijk  U kunt Coronahulp Rijswijk vinden via Facebook, maar u kunt ook mailen of bellen voor praktische hulp. Stellam2559@gmail.com of 558467.

Verantwoording Onder dank ontvangen via Corrie Verweij tweemaal E 10 en tweemaal E 20.

 

Ten slotte  In de laatste kerkenraadsvergadering kwam het kerkbezoek ter sprake. We hebben besloten dit aandachtspunt vast te houden op de vergadering. Via Facebook zal de dienst ook onder de aandacht worden gebracht van de bewoners in het dorp. De kerk is er niet alleen op zondag, maar samen vieren en samen zijn horen er toch echt bij.

In januari is ook de actie Kerkbalans van start gegaan. We hopen op uw steun voor ‘de kerk van morgen’. U kunt de antwoordstrook in de bus doen bij een kerkenraadslid in uw buurt of direct uw gave overmaken. Namens de kerkrentmeesters alvast veel dank.

 

Met hartelijke groet,

 

Gea van der Velde

T 0345-558620/ E geavandervelde@xs4all.nl

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin

 

En de poster van Linda van den Berg, grafisch ontwerper te Rijswijk Gld. uit 2019