Kerkgemeenschap

 

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 29 januari, 10.00 uur, Buren: ds. E. Hagen, afscheid en bevestiging ambtsdragers PG Lingestreek

Diaconale collecte: Vrienden van Vrijthof

Zondag 5 februari, 10.00 uur, Ravenswaaij (Rozenhoek): ds. E. Hagen

KIA Werelddiaconaat (Pakistan, vaktraining voor jongeren)

           

Berichten Rijswijk

Bij de diensten Zondag a.s. is er in Buren afscheid en bevestiging van ambtsdragers van  de Protestantse Gemeente Lingestreek. Per 1 januari is deze gemeente van start gegaan. We wensen de nieuwe gemeente van harte Gods zegen toe. Als buurgemeenten blijven we contact houden met elkaar. Bij de diensten is uiteraard iedereen welkom. De zondag daarna is er dienst in Ravenswaaij.

Jarige Op 30 januari hoopt dhr. Zutekouw 75 jaar te worden. Van harte geluk gewenst.

We leven mee Dhr. Ousen is nog opgenomen in zorgcentrum Beatrix. We denken aan hem en aan zijn naasten. We denken ook aan anderen die in zorg zijn om hun directe naasten.

Verantwoording Onder dank ontvangen via Corrie Verweij vier keer E 20, twee keer E 10 en één keer E 5.

Kerkbalans 2023 – het jaar van Martinus Binnenkort valt de brief voor Kerkbalans weer in uw bus. We hebben dit jaar tot het jaar van Martinus gedoopt, want we laten ons dit jaar inspireren door het reliëf van Martinus. Op dat reliëf deelt Martinus met een breed gebaar zijn mantel met een bedelaar. Martinus herinnert ons zo aan onze belangrijkste taak als kerk en dat is de zorg voor de naaste in nood, dichtbij en ver weg.

Tenslotte In de oecumenische dienst van 15 januari werd een lied gezongen dat ik niet kende. Het was lied 793 op de melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Het lied eindigt met de woorden:

‘…niets kan liefde overwinnen –

liefde heeft de eeuwigheid.’

Hoopgevende woorden in alle mogelijke tijden en situaties.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Gea van der Velde

0345-558620/06-25281918

geavandervelde@xs4all.nl

 

Extra’s

Een link naar het verhaal van pelgrim Gilles en zijn route van ‘Chemin de Martin’, o.a. door Rijswijk Gld.

Link krantenartikel: https://www.bd.nl/bommelerwaard/pelgrim-gilles-volgt-het-spoor-van-sint-maarten~a76a18b9/

Link Myatlas (alle foto’s vanaf Tours naar Utrecht): https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin

 

En de poster van Linda van den Berg, grafisch ontwerper te Rijswijk Gld. uit 2019