Martinuskerk Rijswijk (GLD)
  Kerkgemeenschap

   

   

  Zie beneden voor de diensten volgend op de onderstaande

  Kerkdiensten
  Rijswijk, zondag 1 oktober, 10.00 uur: dr. N. Brunsveld
  Diaconale collecte: Thomashuis India
  Ravenswaaij, zondag 8 oktober, 10.00 uur: ds. C. van der Vate
  Diaconale collecte: St. Wereldwijd
  Extra collecte: Kerk en Israël

  Berichten Rijswijk
  Bij de diensten
  Zondag hoopt Niek Brunsveld hier weer een keer voor te gaan. Een paar keer per jaar komt hij uit Est (bij Meeteren) naar Rijswijk en daar zijn we blij mee.

  Zieken Mevr. J. van Arnhem is opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. We denken aan haar en hopen op veel steun voor haar. Mevr. C. Verkerk is gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis.

  Contactgroep Donderdag 28 september (!) van 19.30-20.30 uur.

  Vrijwilligersavond Zet u alvast donderdag 16 november in uw agenda?
  Oud-burgermeester K. Tammes hoopt te komen en iets te vertellen over Baron van Brakell. Hij heeft er een boek over geschreven en neemt ons mee naar die tijd. Er is ook alle tijd voor een gezellig samenzijn.

  Verantwoording Onder dank ontvangen via Adri van Vliet E 10 en E 50.

  Tenslotte In een brief van mijn allereerste collega in Zeist stond: ‘Ik hoop dat Rijswijk haar predikant flink in het zonnetje zet.’ Helaas kon ze zelf niet meer komen, maar beter kon ik de jubileumdienst met de blazers, de receptie in De Hoekenburg, alle persoonlijke felicitaties, alle brieven, kaarten, giften, mails, cadeaus, toespraken, bloemen, echte en van papier, niet samenvatten. Het was hartverwarmend. Iedereen uit Rijswijk en van daarbuiten hartelijk dank. In een gebed in het Dienstboek vond ik woorden van dank voor ‘kostbare herinneringen en voor nieuwe vooruitzichten’. Ik voel me intens dankbaar voor de afgelopen periode en voor deze dag, maar ga ook vol vertrouwen verder.

  Met hartelijke groet,

  Gea van der Velde

  Zie ‘Agenda kerkgemeenschap’ voor de data van de overige diensten

  Zie www.martinusproducties-rijswijk.nl voor concerten en andere activiteiten.