Martinuskerk Rijswijk (GLD)
  Kerkgemeenschap

   

   

  Zie beneden voor de diensten volgend op de onderstaande

  Kerkdiensten
  Rijswijk, zondag 11 maart, 10.00 uur: kand. D.J. Bierenbroodspot, vierde zondag van de Veertigdagen
  Diaconale collecte: Voedselbank
  Ravenswaaij, zondag 18 maart, 10.00 uur: pastor C.A.M. Vernooij, vijfde zondag van de Veertig dagen. Streekdienst m.m.v. het kerkkoor. Koffie na de dienst.
  Diaconale collecte: Dovenpastoraat
  Buren, Beatrixschool, zondag 18 maart, vanaf 9.30 uur: Connection (zie onder Buren)

  Berichten Rijswijk
  Bij de diensten
  De PTHU in Amsterdam (opleiding voor predikanten) houdt een lijst bij van kandidaten met een preekconsent. Gemeenten in den lande kunnen gebruik maken van deze lijst, zodat de kandidaten ervaring op kunnen doen in het voorgaan in een eredienst. Kandidaat Dirk-Jan Bierenbroodspot woont in Den Bosch en hoopt zondag a.s. hier voor te gaan. Heet u hem van harte welkom.
  De zondag daarna is er een parallelle streekdienst, d.w.z. een dienst naast Connection in Buren. Zie voor informatie over Connection bij de berichten van Buren.

  Meeleven met elkaar Mevr. Laponder-Buis mocht na een lange revalidatie in Tiel gelukkig weer terug naar haar huis. Thuis zal ze nog wel verder moeten herstellen en daarvoor wensen we haar van harte het beste.
  Mevr. Udo-Kets woont nog steeds in Culemborg. In de huiskamer heeft ze haar vaste plek, met een stapel handwerkboeken en handwerk naast haar op tafel. Het is nog niet helemaal duidelijk waar ze in de toekomst precies gaat wonen, maar ze houdt bij alle veranderingen goede moed.
  Dhr. Baauw (Hoekenburgplein) is terug uit het ziekenhuis, maar mevr. Baauw-Wernke is daarna opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. Het is voor beide een spannende tijd geweest. We wensen hen samen van harte een goed herstel toe.
  Dhr. De With staat op de lijst voor een opname in Tiel, maar die opname laat lang op zich wachten. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe.
  We denken ook aan Jopie van Arnhem, aan de zieken thuis en aan de bewoners in de huizen in de regio en bidden voor hen om kracht.

  Vrijwilligersavond Op donderdag 17 mei is er een avond om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Oud-burgermeester K. Tammes zal vertellen over baron van Brakell, de landbouwpionier in de Betuwe. Hij heeft over deze baron een boek geschreven. De Van Brakells hebben in Rijswijk gewoond op o.a. kasteel De Hoekenburg en een straat in Rijswijk is naar deze ene baron vernoemd. Naast een korte inleiding en uitwisseling is er voldoende tijd voor een gezellig samenzijn. Noteert u de datum alvast?

  Het kerkhof en de website Het was een hele klus, maar u kunt nu informatie over de graven terug vinden op de website. Bouke Schöne heeft samen met de stichting online-begraafplaatsen deze klus geklaard. Veel dank daarvoor!

  Verantwoording Via het verjaardagsbusje van de Contactgroep is ontvangen E 75, 95 (Corrie Verweij), E 54,28 (Geer van Veldhuizen), E 28,05 (Jannie van der Linden) en E 72 (Hilda Bekker). De dames en alle gevers veel dank. Voor de kerstransen kwam nog een gift binnen van E 15, via Gerda van Wijk. Ook daarvoor nog dank.

  Tenslotte
  Met hartelijke groet,

  Gea van der Velde

  Kerkdiensten
  Rijswijk, zondag 25 maart, 10.00 uur: Palmpasen, ds. G. van der Velde
  (Zie gezamenlijke berichten.)
  Diaconale collecte: Vluchtelingenwerk
  Ravenswaaij, vrijdag 30 maart, 19.00 uur: Goede Vrijdag, pastor C.A.M. Vernooij, dienst van Schrift en Tafel
  Collecte: Catechese en educatie
  Kapel-Avezaath, zaterdag 31 maart, 21.00 uur: Paaswake (streekdienst)
  Rijswijk, zondag 1 april, 10.00 uur: Pasen, ds. G. van der Velde, m.m.v. Sax4Sax-Saxofoonkwartet
  Diaconale collecte: Plaatselijk werk (Bloemenfonds)
  Ravenswaaij, zondag 8 april, 10.00 uur: Tweede zondag van Pasen, pastor C.A.M. Vernooij
  Diaconale collecte: Roosevelthuis (Vakantieweek Betuwe)

  Gezamenlijke berichten – Met Palmpasen en Pasen is er voor de kinderen uit Ravenswaaij en Rijswijk een klein paasproject. Op Palmzondag, zondag 25 maart, is er in de kerk een verhaal en een lied speciaal voor de kinderen. Daarna mogen de kinderen een mooie versiering maken voor Palmpasen (en ook alvast voor Pasen) in de consistorie van de kerk. Op Pasen, zondag 1 april, is er voor de kinderen weer een klein programma in de kerk en een knutselmoment in de consistorie.

  Berichten Rijswijk
  Bij de diensten
  In de Stille week en met Pasen vieren we de diensten samen met Ravenswaaij en met de streek. Voor de kinderen is er een klein paasproject (zie boven). Met Pasen mogen we daarbij het Saxofoonkwartet Sax4Sax welkom heten. Met Joke van Vrouwerff heb ik overlegd en samen hebben we een mooi programma gemaakt voor deze feestelijke dienst. Joke heeft hier, in een andere samenstelling van het kwartet, al veel vaker gespeeld. We zijn blij dat dit vernieuwde kwartet bij ons met Pasen te gast wil zijn.
  Tot en met Pinksteren (De Vijftigste Paasdag) vieren we het geheim van Pasen. Daarom tellen we alle zondagen van Pasen tot en met Pinksteren.

  We gedenken Op 9 maart is plotseling overleden Adriana Cornelia (Jaantje) Baauw-Wernke. Ze is 86 jaar geworden. Mevr. Baauw kwam uit een groot gezin in Heeselt en is door haar huwelijk in Rijswijk komen wonen. In de rouwbrief staat, dat haar leven gekenmerkt werd door ‘eenvoud, behulpzaamheid en liefde’. Opvallend was haar hartelijkheid voor kinderen, voor haar eigen kinderen in de eerste plaats, maar ook voor kinderen in de buurt en later voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze woonde al die jaren met haar man aan het Hoekenburgplein. Samen werkten ze op het land achter het huis of zorgden ze voor de paardjes. Later zorgden ze in alles voor elkaar. Spanning kon haar teveel worden, maar dan zocht ze hulp en vond die ook, waardoor ze weer verder kon. We hebben haar leven herdacht met de laatste woorden van Psalm 23: ‘Ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.’ We wensen de familie de kracht toe die steeds opnieuw bij God terug te vinden is.

  Jarigen Op 29 maart hoopt mevr. Van Toorn-Stoter haar 75e verjaardag te vieren, op 10 april dhr. Verschuur zijn 80e verjaardag en op 16 april mevr. Baauw-van Gent haar 70e verjaardag. Alle drie de jarigen van harte gelukgewenst.
  Dan is er nog een verjaardag. Onze organist, dhr. J. Koedoot, hoopt op 31 maart zijn 80e verjaardag te vieren. Die verjaardag staat niet op de lijst, maar is het vermelden waard. Van harte gefeliciteerd.

  Meeleven met elkaar Dhr. De With is opgenomen in het ziekenhuis voor de geplande opname. Vanwege complicaties is het nog niet duidelijk wanneer hij naar huis mag. We hopen van harte op goede vooruitgang. We denken ook aan de (ernstig) zieken thuis en aan hun naasten en bidden voor hen. Tenslotte gaan onze gedachten uit naar allen die geliefden missen.

  Klusdag Kerkstraat Zaterdag 24 maart. Vanaf 9.00 uur. De stenen rond de kerk worden, met hulp van bewoners uit de Kerkstraat, vervangen door grind.

  Kerkenraad Donderdag 5 april. Om 20.00 uur in gebouw ‘Rehoboth’.

  Vrijwilligersavond Voor in de agenda: donderdagavond 17 mei.

  Verantwoording Via ondergetekende E 12,50 (Valentein).

  Tenslotte ‘Ik geef toekomst’ is het thema voor Pasen. Het thema is afkomstig uit het paasproject voor de kinderen. Het zijn bemoedigende woorden voor mensen, groot en klein, maar ook voor de hele kosmos. We lezen daarom dit jaar, naast het evangelie, het loflied op de schepping uit Genesis 1.

  Met hartelijke groet,

  Gea van der Velde

  Zie ‘Agenda kerkgemeenschap’ voor de data van de overige diensten

  Zie voor concerten en andere activiteiten van Martinus Producties bij Evenementen of klik hier voor de facebookpagina.