Martinuskerk Rijswijk (GLD)
  Kerkgemeenschap

   

   

  Zie beneden voor de diensten volgend op de onderstaande

  Kerkdiensten
  Rijswijk,
  zondag 10 december, 10.00 uur: ds. G. van der Velde, tweede zondag van advent, dienst van Schrift en Tafel
  Diaconale collecte: Vluchtelingenwerk
  Ravenswaaij, zondag 17 december, 10.00 uur: pastor C.A.M. Vernooij, derde zondag van advent, adventszangdienst m.m.v. het kerkkoor van Ravenswaaij en ‘Vrouwen van nu’ uit Buren (zie beneden)
  Diaconale collecte: Egerlowe (ouderen Hongarije)
  Rijswijk, zondag 17 december, 19.00 uur: Kerstspel ‘Hotel Hannes’ (zie beneden)

  Berichten Rijswijk
  Tweede zondag van advent
  Op deze zondag is er elke jaar een dienst van Schrift en Tafel. Ergens las ik een geloofsbelijdenis van een beroemde joodse geleerde uit de middeleeuwen over de komst van de Messias. Die luidt zo: ‘Ik geloof dat de Messias zeker zal komen en al kan hij ook lang uitblijven, ik verwacht ieder dag zijn komst.’
  Aan tafel vieren we de komst van de Messias, het begin van het vrederijk in Christus, we verheugen ons in de voltooiing ervan, maar we geven ook nu al, in het hier en nu, gestalte aan de vrede van Christus door samen te delen.
  Die tafel op zondag herinnert ons aan het delen van ons dagelijks brood en aan het ‘iedere dag zijn komst verwachten’ uit de oude joodse belijdenis.

  We gedenken
  Kies er altijd voor om te helen, niet om te pijnigen.
  Om te vergeven, niet om te verachten.
  Om vol te houden, niet om op te geven.
  Om te glimlachen, niet om te fronsen.
  En om lief te hebben, niet om te haten.

  Deze woorden staan op de rouwkaart van Miranda Spierenburg. Ze overleed op 18 november, 44 jaar oud. Deze woorden typeren haar. Er valt weinig aan toe te voegen. We gedenken haar met deze goed gekozen woorden en leven mee met haar man, zoontje, moeder, vader en zus en bidden van harte voor hen om moed en kracht.

  Kerstspel ‘Hotel Hannes’ Het is druk in Bethlehem. Twee hotels, Hotel Herbert en Hotel Hannes, vechten om de vele klanten.
  Het spel begint met het vrolijke lied ‘Droom maar raak’ en eindigt met een lied over de koning van onze dromen, in Bethlehem geboren. De laatste regel van dat lied luidt: ‘Hij zal ons in vrede doen leven. Hij zal de Messias zijn!’ Zoals elk jaar krijgen ook de aanwezigen in de kerk een rol. Zes blazers, bijna allemaal uit Rijswijk afkomstig, zullen begeleiden bij het zingen.

  Wel en wee Mevr. Onink hoop op 17 december 70 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd. We denken ook aan allen die in de huizen in de regio wonen en aan de zieken of herstellenden thuis en wensen hen alle goeds toe. En we denken aan alle rouwende families en bidden voor hen.

  Kerstmaaltijd Op maandag 18 december is de jaarlijkse kerstmaaltijd.
  Voor aanmelding kunt u bellen met Corrie Bosschaart 558688.

  Tenslotte Kort geleden kon ik een bladzij van mijn preek niet meer terugvinden op de kansel. Pas bij thuiskomst vond ik die terug! Ik heb me er, zo goed en zo kwaad als het ging, uit gered. Wat ik nog had willen zeggen, ging over die prachtige Kijkbijbel van kunstenaar Kees de Kort. En dan vooral over de diepzinnige lijn die hij trekt tussen de schepping van alles, maar ook het herstel van alles. Ik ken geen andere bijbel die dat zo goed uitbeeldt.

  Met hartelijke groet,

  Gea van der Velde

  Zie ‘Agenda kerkgemeenschap’ voor de data van de overige diensten

  Zie www.martinusproducties-rijswijk.nl voor concerten en andere activiteiten.